સમ્પર્ક (Contact)

શ્રી તારંગા તીર્થ જૈન શ્વેતામબર મુર્તિપુજક ભોજનશાળા
તારંગા હિલ (ટિમ્બા),
તાલુકા: સતલાસણા 
જિલ્લા: મહેસાણા
રાજ્ય: ગુજરાત
પિન: ૩૮૪ ૩૫૦, ભારત.

ભોજનશાળા નો નંબર: +૯૧-૯૪૯૯૬૪૧૪૦૧ (મોબાઇલ)
મેનેજર નો નંબર: +૯૧-૯૯૭૯૯૭૨૫૪૩ (શ્રી દિનેશ નાયક)

શ્રી કૌશિક ભાઇ વખારીયા ( મેનેજીંગ  ટ્રસ્ટી )
બી/૪૨, દેવ નગર, પવાર પબ્લિક સ્કૂલ નિ નજીક,
ન્યુ સાઈ બાબા નગર, કાંદિવલી (પશ્ચિમ),
મુંબઈ – ૪૦૦૦૬૭, ભારત.
મોબાઇલ: +૯૧-૮૩૫૫૮૩૯૫૪૨

Shree Taranga Tirth Jain Shwetamber Murtipujak Bhojanshala
Taranga Hill (Timba),
Taluka: Satlasna
District: Mahesana
State: Gujarat
Pin: 384 350, India.

Bhojanshala Office No: +91-94996 41401 (Mobile)
Bhojanshala Manager No: +91-99799 72543 (Mr Dinesh Nayak)
Email: tarangabhojanshala@gmail.com

Kaushik Vakharia (Managing Trustee)
B/42, Dev Nagar, Near Pawar Public School,
New Sai Baba Nagar, Kandivali (West),
Mumbai – 400067, India.
Mobile: +91-83558 39542
Email: rajvakharia@gmail.com